Qigong

QIGONG

Qigong er Mindfulness satt i bevegelse (oppmerksomhetsøvelser) og har vært en viktig proaktiv selvbehandlingsform innenfor Tradisjonell Kinesisk Medisin i flere tusen år. Qigong er rolige, myke bevegelser satt i et system. Vi øver opp balanse og koordineringsevne, avspenning i bevegelse, og det å finne våre kroppslige grenser mellom gjøren og væren. Det handler om bevissthet mellom det å forbruke og det å spare på kreftene våre, og derigjennom øke energien vår. Qigong er øvelser som er ment å skulle hjelpe oss til å gjenopprette/opprettholde et sunt og balansert forhold mellom hode og kropp.


Forskere har funnet ut at det å bare trene muskler eller kondisjon slik vi tradisjonelt kjenner det, trolig blir en for ensidig «diett» for kroppen vår. Professor Alan Fogel PhD ved Universitetet i Utah (2010), viser til at sakte bevegelser med oppmerksomhet og tilstedeværelse bl.a. Qigong virker svært bra sammen med tradisjonell trening og av og til kan være bedre enn tradisjonell trening. Eksperter mener at slik trening har en positiv virkning på vårt parasympatiske nervesystem.
Det parasympatiske nervesystemet er en del av nervesystemet vårt som deltar i styringen av de indre organene våre, og som er aktivt når vi føler oss avslappet. Det autonome nervesystemet styrer aktiviteten i våre indre organer unntatt skjelettmusklene og skjelettet. Autonom vil si selvstyrende – noe som skjer av seg selv (Store Norske Medisinske Leksikon, 2014).


Den positive virkningen på det parasympatiske nervesystemet fører til redusert stressrespons (bl.a. mindre produksjon av stresshormonet cortisol) noe som forbedrer immunforsvaret, som igjen forhindrer betennelser i kroppen vår og dermed setter kroppen i en tilstand hvor den kan reparere seg selv. I tillegg handler det om å føle kroppen, også de områdene som kjennes ukomfortable og har smerter. Vanligvis prøver vi å isolere disse stedene. Vi spenner oss, knyter muskulaturen sammen for å kvitte oss med, eller fortrenge smerter og ubehag. Ved å gi oppmerksomhet til kroppen, også de ubehagelige stedene, rettes fokuset dit, og kroppen har mulighet til å sende alle sine ressurser til området/områdene for å reparere (Fogel 2010). På engelsk har man uttrykket «what you feel, you can heal». Kroppen vår kan bare gjøre og mestre dette når vi gir den mulighet gjennom å redusere stresset, sette ned aktiviteten, bevege oss sakte, uten anstrengelse og gi den full oppmerksomhet.


Praktisering av Qigong vil også øke bevisstheten rundt kroppen vår generelt i det daglige liv. Man kan si at Qigong er et terapeutisk arbeid som inkluderer kroppen. Vi lærer oss hvordan vi kan bevege og bruke kroppen vår uten å bruke energi og anstrengelse. Det er gjennom kroppen vi lever livet. Mennesket får lett vrangforestillinger om seg selv, hvis det bare lever i sinnet og tankene uten å være i kontakt med kroppen. Man mister forbindelsen til virkeligheten. Samfunnet vi lever i gjør at vi lever mer og mer i hodet. Vi sanser ikke kroppen og glemmer den. Mange mennesker merker ikke engang at kroppen lider, med mindre den utvikler en sykdom. Qigong er en metode som hjelper oss til å gjenfinne en naturlig og sunn forbindelse til kroppen ved å møte dens behov og å lytte mer til den.


Qigong har vist seg å ha svært god virkning på psyken vår. Når energien vår kommer i ubalanse, er det ofte i psyken vi først merker det med mindre tiltakslyst og tilfredshet, dårligere konsentrasjon, glemsomhet og en generell følelse av at alt går tungt. Gjennom treningen føler vi oss lettere og får større kontroll over følelser og tanker. Så lenge vi lever, ”utsetter” vi oss for livet. Gjennom å praktisere Qigong blir vi bedre i stand til å takle både det positive og negative livet bringer med seg.


Øvelsene kan gjøres av både unge og gamle, stående, sittende, liggende, alene eller sammen med andre. Man får et redskap man kan bruke resten av livet for å både forebygge og forbedre egen helse.


Gjennom jevnlig praktisering av Qigong kan du oppnå:

  • Mestring av stress, depresjon og angstlidelser
  • Bedret konsentrasjon, prestasjonsevne, humør og livsglede
  • Lindre rygg, nakke og leddplager – generell smertelindring
  • Påvirke kroniske lidelser som urinveisplager, astma, allergi, migrene


Gjennom et kurs i Qigong vil du få tilgang til en rekke øvelser/verktøy for å kunne bedre balanse, koordinasjon og smidighet, håndtere fysisk, psykisk og mentalt stress. Øvelsene kan gjøres av både unge og gamle, stående, sittende, liggende, alene eller sammen med andre. Man får et redskap man kan bruke resten av livet for å både forebygge og forbedre egen helse. Øvelsene vil også kunne hjelpe deg om du har angst eller står i en utfordrende livskrise.


Les mer om Qigong: 

Artikkelen min:

 "Qigong som mindulnessmetode i teori og praksis - en strategi for arbeidsdeltakelse." 


Masteroppgaven min:

 "Mindfulness for rådgivningsstudenter - hvordan oppleves qigong som selvutviklings- og selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong være et alternativ i praktisering av mindfulness?"