Coaching

    COACHING

Coaching kompass - Lillehammer

Hva gir deg mening, energi og glede?

Klarer du å prioritere og være til stede i eget liv?

Er du fornøyd med deg selv og dine prestasjoner?


Coaching i Lillehammer med May Kunz!


For å finne ut hva som gir mening, hvilke verdier som er viktige og hvordan man kan gjøre gode valg, er det nyttig å bli stilt gode spørsmål som hjelper den som blir coachet til å reflektere over egne tanker og handlingsmønstre. Gjennom våre tidligere opplevelser og erfaringer har vi skapt overbevisninger og mønstre vi lever etter som både kan være positive og negative.

I et samarbeid som bygger på anerkjennelse, tillit og kommunikasjon, legges det til rette for å jobbe målrettet med øvelser og oppgaver som hjelper til med å fjerne blokkeringer som hindrer en fra å prestere og nyte livet mer. Her kan man også prøve ut nye handlingsmønstre og gjøre seg nye erfaringer på områder man ønsker å utvikle seg.


I min coaching/veiledningspraksis er det kundens verdier, mål og interesser som står i fokus. Utgangspunktet er at den som blir coachet selv har alle ressurser og svar, og finner disse ved å ta utgangspunkt i hvor man er, Verktøyene er respektfull dialog, gode spørsmål og arbeidsmetoder som jeg henter fra NLP (Nevro Lingvistisk Programmering), positiv psykologi, EFT (Emotional Freedom Techniques), Livsstilscoaching, Helsecoaching og Karriereveiledning.


Jeg har særlig erfaring med:

 • Personlig utvikling
 • Utfordringer rundt mat, vekt og veiledning av pårørende
 • Angst
 • Fobier
 • Utbrenthet
 • Manglende selvfølelse
 • Stress
 • Nedstemthet
 • Kroniske smerter og smertemestring
 • Helhetlig tilnærming gjennom Coaching, Yoga, Mindfulness og Qigong
 • Jobb
 • Karriereveiledning


Priser

Individuell coaching/veiledning 1 time à 60 minutter                1.050 kr

Individuell coachingpakke 6 timer à 60 minutter                        5.500 kr

Student individuell coaching 1 time à 60 minutter                         750 kr


En coachingpakke består av 6 x 60 minutter som du kan dele opp og bruke akkurat som du vil. Mellom hvert møte får du jevnlig oppfølging og arbeidsoppgaver tilpasset deg og din situasjon som hjelper deg å gå i dybden og integrere mentale/kroppslige verktøy i hverdagen.


Med tilholdssted på Lillehammer jobber jeg som coach/veileder og underviser i Yoga, Mindfulness og Qigong.  Jeg har mange års erfaring fra helserelatert coaching, ledelse, HMS og karriereveiledning. Jeg jobber også som høgskolelektor i veiledning ved Høgskolen Innlandet Lillehammer.