Mindfulness

MAY KUNZ 

Coaching, Yoga og Mindfullness

Lillehammer 

(+47) 970 97 886


MINDFULNESS

Mindfulness blir ofte forklart med bevisst tilstedeværelse, våkenhet eller bevisst oppmerksomhet.


Selv om Mindfulness eller Oppmerksomt Nærvær har et buddhistisk utgangspunkt, er det ikke nødvendigvis det som vektlegges, og Mindfulness-trening kan gjøres av alle.

Denne treningen er en selvutviklingsprosess gjennom å bli bevisst våre erfaringer – tanker, følelser og kroppslige fornemmelser her og nå. Dette gjør vi med et ikke-dømmende blikk. Vi øver på å legge vekk våre forutinntatte holdninger og kategoriseringer, for i stedet å møte oss selv og våre omgivelser med vennlighet, nysgjerrighet, åpenhet, tålmodighet, tillit og aksept.


Livet i og rundt oss består av både positive og negative opplevelser. Mindfulness handler ikke om å fjerne ubehag, men kan være en vei for å få tilgang til å håndtere ubehaget på en annen måte.


Gjennom å styrke oppmerksomheten og evnen vår til å holde fokus kan vi:

  • Bedre vår evne til å forstå oss selv, bli oppmerksomme på egne mønstre, utfordre autopiloten og ta mer bevisste valg.
  • Roe ned aktiviteten i «alarmsentralen» i hjernen, som aktiviseres når vi opplever stress.
  • Oppnå bedre hukommelse og konsentrasjon.
  • Bedre vår evne til å ta imot kroppens signaler, slik at vi kan spille på lag med kroppen, ta gode avgjørelser og skape en bedre balanse.
  • Øve opp vår evne til innlevelse og empati for oss selv og andre og derigjennom skape et bedre forhold til oss selv og andre mennesker.
  • Bli bevisst og påvirke vår opplevelse av virkeligheten.
Les mer om Mindfulness her:


Artikkelen min:

 "Qigong som mindulnessmetode i teori og praksis - en strategi for arbeidsdeltakelse." 


Masteroppgaven min:

 "Mindfulness for rådgivningsstudenter - hvordan oppleves qigong som selvutviklings- og selvhjelpsmetode blant rådgivningsstudenter og kan qigong være et alternativ i praktisering av mindfulness?"


https://www.mindfulnessnorge.no/Oppmerksomt-narvar.html

https://forskning.no/psykologi/2013/01/derfor-virker-mindfulness

https://forskning.no/psykiske-lidelser-alternativ-behandling-menneskekroppen/mindfulness-lindrer-angst-og-depresjon/587532

https://forskning.no/smertelindring/2015/08/mindfulness-hjelper-smertepasienter

https://forskning.no/partner-universitetet-i-agder-arbeid/kan-mindfulness-hjelpe-folk-tilbake-i-arbeid/347183

http://magasinetvisjon.no/visjon/jon-kabat-zinn-mindfulness/